Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne


Aplikacja „Nona” jest tworzona przez Nona Labs AB, zarejestrowaną w Szwecji pod numerem organizacyjnym 556957-1747, z siedzibą pod adresem Poppelvägen 5, 184 43 Åkersberga, Szwecja i jest określana w niniejszym regulaminie jako „Nona”, „my” lub „nas”. Określamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a zatem jesteśmy również Administratorem tych danych, które są przedmiotem niniejszej polityki prywatności („Polityka Prywatności”). Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie podczas korzystania z naszej Aplikacji mobilnej Nona („Aplikacja”).


Definicje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności powinny być interpretowane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych w prawie szwedzkim (rozporządzenie 2016/679, PKBR) i implementacjami krajowymi oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego Szwecji, w tym ustawy 2018: 218 z uzupełnieniem właściwych dodatkowych przepisów do rozporządzeń o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej.


2. Usługi


Nona jest aplikacją zdrowia, która pozwala śledzić stan swojego zdrowia i dobrego samopoczucia w czasie. Możesz korzystać z Aplikacji do rejestracji chorób, bólu, cierpienia, leków i innych zdarzeń wpływających na zdrowie dotyczących siebie i swoich bliskich („Usługa”).


3. Twoje osobiste prawa


Informację o tym, gdzie można zwrócić się do skorzystania ze swoich osobistych praw można znaleźć poniżej w punkcie 13 pod nazwą „Kontakt”. Dostępne są następujące uprawnienia:

 

 1. EKSTRAKT REJESTRU, KOREKTA I USUNIĘCIE. Masz prawo żądać bezpłatnego dostępu do kopii swoich danych osobowych (tzw. ekstrakt rejestru), korekcji nieprawidłowych danych i w pewnych okolicznościach, zgłosić prośbę o usunięcie swoich danych osobistych.

 2. OGRANICZENIE. Masz prawo żądać bezpłatnego ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, takich jak w trakcie badania zastrzeżeń od Ciebie.

 3. PRZENOSZENIE DANYCH. W niektórych przypadkach, masz prawo do przenoszenia danych, np. w celu uzyskania swoich danych osobowych przekazanych nam, w sposób uporządkowany, powszechnie stosowany i w formacie odczytu maszynowego i być w stanie przenieść go do innego menedżera danych osobowych. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe za Twoją zgodą lub dlatego, że jest to konieczne do realizacji umowy z Tobą.

 4. OBIEKCJE WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (czyli marketingu za pośrednictwem poczty, e-mail, SMS i sprzedaży telefonicznej). Masz w każdej chwili prawo do zgłoszenia obiekcji do stosowanych przez nas praktyk marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do tych celów), co spowoduje zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych do tych celów.

 5. ZASTRZEŻENIA. Masz prawo w niektórych przypadkach do zgłoszenia sprzeciwu wobec innych sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli nie będziemy w stanie podać przekonujących powodów, które przewyższają Twoje uzasadnione interesy do nie przetwarzania Twoich danych osobowych, musimy wtedy zaprzestać ich przetwarzania.

 6. SZWEDZKI INSPEKTORAT DANYCH (Szw. Datainspektionen). Masz prawo do złożenia skargi do Szwedzkiego Inspektoratu Danych, który w Szwecji jest organem sprawującym nadzór nad tym, jak my jako firma działamy zgodnie przepisami.
   

Wykonywanie swoich praw jest bezpłatne. Zwykle odpowiadamy na prośby o ekstrakcję rejestru i przetwarzanie danych osobowych w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Prośby są realizowane w rozsądnym terminie, który może trwać do 3 (trzech) miesięcy w zależności od okoliczności. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania rozsądnych opłat za działania w przypadku nieuzasadnionych lub jawnie bezzasadnych zarzutów lub żądań.


4. Dane osobowe i cele ich przetwarzanie


Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie w celu wykonywania i dostarczania naszych usług.
Poniższe dane osobowe są przetwarzane zawsze po zarejestrowaniu się jako Użytkownik z Aplikacji:

 1. imię i nazwisko;

 2. numer telefonu;

 3. Twoje połączenia z innymi użytkownikami Aplikacji;

 4. dane techniczne, w tym adres IP, identyfikator urządzenia, informacje o sieci i wydajności komputera, typ przeglądarki, język, oraz informacje na temat identyfikacji i systemów operacyjnych.
   

Następujące dane będą przetwarzane w momencie gdy zdecydujesz się używać tych funkcji w aplikacji poprzez swoje rejestracje:

 1. Notatki, które zdecydujesz się sam/a wpisać przy rejestracji.

 2. Dane o Twoim zdrowiu i chorobach.

 3. Wszystkie obrazy / zdjęcia, które wykonasz lub wyślesz w Aplikacji.

 4. Treści lub inna zawartość w czatach z innymi Użytkownikami.

 5. Informacje na temat lokalizacji geograficznej.

 6. Aplikacja będzie też przetwarzać jakiekolwiek połączenia z innymi Użytkownikami, jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje dane w Nona innej osobie/Użytkownikowi.


Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu utrzymania relacji klienckich między Tobą a nami oraz dostarczania naszych Usług za pośrednictwem Aplikacji.


5. Cele przetwarzania


Będziemy przetwarzać dane osobowe wymienione w sekcji 4 w celu:
 

 1. zapewnienia, udostępniania i administrowania Aplikacji.

 2. analizy sposobu korzystania z Aplikacji by zapewnić ciągły rozwój Aplikacji i ulepszania Twoich doświadczeń z Aplikacją.

 3. powiadamiania Cię o aktualizacjach Aplikacji.

 4. Wysyłki wiadomości powiadomień typu push do Ciebie.

 5. promowania produktów i usług Nona i jej partnerów poprzez powiadomienia typu push, wiadomości e-mail lub w inny sposób.

 6. ochrony praw Nona, majątku, bezpieczeństwa oraz wszelkich własności i bezpieczeństwa osób trzecich
   

6. Podstawa prawna


Zgoda. Akceptując nasze Zasady i warunki użytkowania przy logowaniu wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.


Zawarcie umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy z Tobą (nasze Zasady i warunki użytkowania) i wypełniania naszych obowiązków wynikające z umowy.


7. Dostawcy zewnętrzni


Dzielimy się i przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom zewnętrznym do przechowywania. W przypadku, gdy dane osobowe są przedmiotem transferu poza UE/EAA, mamy gwarancję, że odpowiednie środki bezpieczeństwa zostały podjęte dla takiego transferu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


8. Odpowiedzi na prawne wnioski i nakazy


Możemy zapewnić, przechowywać i udostępniać Twoje dane osobowe w odpowiedzi na prawne żądania (związane np. z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym, innego rodzaju nakazem lub podobnymi), lub gdy jest to konieczne do wykrywania, zapobiegania i przeciwdziałaniu oszustwom finansowym oraz innymi nielegalnymi działaniami, aby chronić Ciebie, nas oraz innych Użytkowników w ramach dochodzenia.


9. Ciasteczka, piksele i inne technologie


Będziemy zbierać informacje za pomocą technologii takich jak pliki cookies (ciasteczka), piksele, dane innych stron (np. przez aplikację Apple’a Zdrowie czy Google Fit) i pamięci lokalnej (w przeglądarce lub urządzeniu).


10. Przechowywanie


Przechowujemy Twoje dane osobowe wtedy, gdy jest to konieczne do wykonywania naszych Usług.


11. Dzieci


Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy umyślnie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś opiekunem dziecka i zauważysz, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez twojej zgody, prosimy o kontakt info@nona.com aby skorzystać z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu.


12. Zmiany


Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany zapisów niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu. Polityka Prywatności jest dostępna na naszej stronie internetowej, www.nona.com/privacy-policy-pl. Jeśli wymagana jest Twoja zgoda ze względu na dokonane zmiany w Polityce Prywatności, będziemy w zależności od okoliczności informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem i wysyłać do Ciebie prośbę o akceptację tych zmian w Polityce Prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


13. Dane kontaktowe


Nona Labs AB
c/o Niklas Sidfalk
Poppelvägen 5
184 43 Åkersberga, Szwecja
Telefon: +46 708 591 691
E-mail:
info@nona.com